Levering & Kosten

Levertermijn
Een door Handelsonderneming Leo Loeters B.V. in Beek (Gelderland) kenbaar gemaakte levertermijn geldt slechts bij benadering, c.q. als indicatie. Alle leveringstermijnen zijn door Leo Loeters vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen voor Leo Loeters zijn de zaken tijdig te leveren.

Door Leo Loeters in opdracht van een opdrachtgever bestelde zaken, welke door de opdrachtgever niet onverwijld na het verstrijken van de levertermijn worden afgehaald op het zaakadres van Leo Loeters, staan vanaf het einde van de levertermijn voor rekening en risico opgeslagen ter beschikking van de opdrachtgever.

Loe Loeters is gerechtigd redelijke, marktconforme opslagkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever, indien deze de bestede zaken niet binnen 4 werkdagen na het verstrijken van de levertermijn komt afhalen.

Kosten
De kosten voor de producten zijn bij het product te raadplegen. Eventuele leverkosten zijn niet meegerekend. Alle kosten worden in overleg gesproken. Nog vragen? Neem contact met ons op.

levering & kosten